Chương trình Cộng Tác Viên

Nhằm thuận tiện cho các đối tác hợp tác trong việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của AZnet Shop, chúng tôi không ngừng xây dựng các chính sách hấp dẫn nhất dành cho các đối tác. Hiện nay, chúng tôi có chương trình Cộng Tác Viên với các chính sách như sau:

Chính sách cộng tác viên Affiliate tại AZnet

Thời gian lưu cookie: 90 ngày

Nếu khi người bạn giới thiệu đã nhấp vào link Affiliate của bạn nhưng họ không mua ngay lúc đó mà sẽ quay lại mua vào lúc khác thì bạn vẫn được tính công trong phạm vi chờ khách quay lại 90 ngày kể từ lần truy cập cuối cùng của họ.

Đây là một chính sách rất ưu đãi của AZnet Shop. Thông thường, chính sách cộng tác viên làm Affiliate của các website khác chỉ đặt Cookie 30 ngày đến 45 ngày.

Tính công cho: Người giới thiệu sau cùng

Giả sử có 1 khách hàng nhấp vào link Affiliate của bạn nhưng chưa mua. Sau đó họ lại nhấp tiếp vào link Affiliate của ai đó cũng làm CTV của AZnet Shop như bạn và họ đặt mua thì công sẽ được tính cho người sở hữu đường link mà khách bấm sau cùng.

Ngược lại, nếu bạn là người giới thiệu sau cùng thì bạn cũng sẽ được tính công. Có điều này là để cho các CTV phải cố gắng giúp KH nhanh chóng ra quyết định càng sớm càng tốt.

Thanh toán khi tài khoản có tối thiểu: 500,000đ

Số tiền trong tài khoản thưởng của bạn phải đạt tối thiểu 500k thì AZnet Shop sẽ thanh toán cho bạn. Nếu bạn chưa đạt được tối thiểu 500k, hãy cố lên.

Thưởng 10% thu nhập khi thu nhập đạt 5,000,000đ/tháng.

Nếu trong vòng 1 tháng tính theo ngày bạn tham gia, bạn giới thiệu và bán được ít nhất 5,000,000đ thì bạn sẽ được hưởng 10% số tiền doanh thu đó.

Thưởng 10% thu nhập khi thu nhập đạt 20,000,000đ/quý

Nếu trong vòng 1 quý tính theo ngày tham gia của bạn trên AZnet Shop mà bạn đạt được doanh thu tối thiểu 20 triệu/quý thì AZnet Shop sẽ thưởng ngay cho bạn 10% số tiền đó.

Thưởng 10% thu nhập khi thu nhập đạt 100,000,000đ/năm

Trong 1 năm kể từ ngày bạn tham gia, nếu tổng kết doanh thu thấy bạn đạt được từ 100 triệu trở lên, AZnet Shop sẽ thường cho bạn 10% số tiền đó.

Đăng ký một Tài khoản cộng tác viên mới